• 3 mom moi
  • 02.Duy tri noi giong
  • 05 RUNG TRONG ANH BINH MINH
  • BAN MAI
  • chieu ve tren day hoang lien son
  • LyHoangLong-02
  •  HMC 6011

Các dự án thành phần

Tin tức - sự kiện

Hội thảo sơ kết hàng năm Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam từ ngày 23 đến 26/8/2018

Hội thảo sơ kết hàng năm Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam từ ngày 23 đến 26/8/2018

Hội thảo sơ kết hàng năm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về  Thiên nhiên Việt Nam" do Ban Chủ nhiệm Dự án được thành...

Xem chi tiết
Kết quả kiểm tra định kỳ các DATP thực hiện năm 2017

Kết quả kiểm tra định kỳ các DATP thực hiện năm 2017

Kết quả kiểm tra định kỳ Quí 1 năm 2018 Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-BTTNVN ngày 26/02/2018 về việc thành lập Tổ kiểm tra định kỳ các dự án thành...

Xem chi tiết
Hội thảo triển khai đề tài "Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông"

Hội thảo triển khai đề tài "Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông"

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đơn vị chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 đã tổ...

Xem chi tiết
Bọp Ban Chủ nhiệm và Tổ thư ký ngày 12/10/2017

Bọp Ban Chủ nhiệm và Tổ thư ký ngày 12/10/2017

Họp Ban Chủ nhiệm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam"

Xem chi tiết
Hội thảo sơ kết giữa kỳ Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam”

Hội thảo sơ kết giữa kỳ Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam”

Trong hai ngày 7 và 8 tháng 8 năm 2017, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chủ nhiệm Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật...

Xem chi tiết
Hội thảo trao đổi về một số dự án xây dựng Bảo tàng thuộc hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam

Hội thảo trao đổi về một số dự án xây dựng Bảo tàng thuộc hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên ở Việt Nam

Ngày 4/4/2017 8h30-11h30: Đón tiếp đại biểu 13h30: Hội thảo 13h30: Khai mạc 13h35- 13h50: TS. Hồ Thắng - Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung "Giới thiệu quy hoạch xây dựng Bảo tàng...

Xem chi tiết
Báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ các DATP thực hiện trong năm 2016

Báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ các DATP thực hiện trong năm 2016

A. Thông tin chung Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-KHCNVN ngày 01/08/2011 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về việc Ban hành Quy chế Tổ chức quản lý hoạt động...

Xem chi tiết
Họp TTK với Ban Chủ nhiệm trường trực

Họp TTK với Ban Chủ nhiệm trường trực

Ngày 01/3/2017 Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm đã họp với Ban Chủ nhiệm thường trực về một số công việc cụ thể như sau: 1. Dự toán...

Xem chi tiết
Phát hiện hệ thống di tích khảo cổ tiền sử trong hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Phát hiện hệ thống di tích khảo cổ tiền sử trong hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Công viên Địa chất Núi lửa Krông Nô tỉnh Đắk Nông có diện tích khoảng 2.000 km2, gồm diện tích các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil và một...

Xem chi tiết
Họp Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án ngày 10/6/2016

Họp Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án ngày 10/6/2016

Ngày 10/6/2016, tại Phòng họp Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án đã họp và thống nhất một số công...

Xem chi tiết

Văn bản

Công văn số 187/BTTNVN-DABSTMVQG

Ngày 27/4/2017 Ban Chủ nhiệm Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam đã ban hành Công văn số 187/BTTNVN-DABSTMVQG về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cho các DATP STMV thuộc Nguồn SNVH
Quyết định số 132/QĐ-BTTNVN, ngày 08/05/2018

Ngày 08/05/2018, Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã ký quyết định số 132/QĐ-BTTNVN về việc điều chỉnh danh sách thành viên Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên...
Quyết định 420/QĐ-VHL về việc điều chỉnh thành viên Ban Chủ nhiệm Dự án

Quyết định 420/QĐ-VHL ngày 25/3/2016 về việc điều chỉnh thành viên Ban Chủ nhiệm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam"
Công văn số 320/BTTNVN-DABSTMVQG ngày 30/6/2017

Ngày 30/6/2017, Ban Chủ nhiệm Dự án đã ban hành Công văn hướng dẫn số 320/BTTNVN-DABSTMVQG về việc hướng dẫn xây dựng đề cương và lập dự toán cho các Dự án thành phần mở mới từ năm 2018
Quyết định số 1855/QĐ-VHL ngày 01/9/2017

Ngày 01/9/2017 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký quyết định số 1855/QĐ-VHL về việc điều chỉnh danh sách thành viên Ban Chủ nhiệm