• 3 mom moi
  • 02.Duy tri noi giong
  • 05 RUNG TRONG ANH BINH MINH
  • BAN MAI
  • chieu ve tren day hoang lien son
  • LyHoangLong-02
  •  HMC 6011

Các dự án thành phần

Tin tức - sự kiện

Họp TTK với Ban Chủ nhiệm trường trực

Họp TTK với Ban Chủ nhiệm trường trực

Ngày 01/3/2017 Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm đã họp với Ban Chủ nhiệm thường trực về một số công việc cụ thể như sau: 1. Dự toán...

Xem chi tiết
Phát hiện hệ thống di tích khảo cổ tiền sử trong hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Phát hiện hệ thống di tích khảo cổ tiền sử trong hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Công viên Địa chất Núi lửa Krông Nô tỉnh Đắk Nông có diện tích khoảng 2.000 km2, gồm diện tích các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil và một...

Xem chi tiết
Họp Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án ngày 10/6/2016

Họp Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án ngày 10/6/2016

Ngày 10/6/2016, tại Phòng họp Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án đã họp và thống nhất một số công...

Xem chi tiết
Họp Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án ngày 9/6/2016

Họp Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án ngày 9/6/2016

Ngày 9/6/2016, tại phòng họp Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Phó Chủ nhiệm thường trực Dự án) đã họp với Tổ thư ký giúp việc...

Xem chi tiết
Họp Ban Chủ nhiệm Dự án ngày 6/6/2016

Họp Ban Chủ nhiệm Dự án ngày 6/6/2016

Sáng ngày 6/6/2016, tại Đà Nẵng Ban Chủ nhiệm và Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án đã tiến hành họp nhằm thông báo một số...

Xem chi tiết
Họp Ban Chủ nhiệm Dự án ngày 4/4/2016

Họp Ban Chủ nhiệm Dự án ngày 4/4/2016

THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM

 

Xem chi tiết
Họp Ban Chủ nhiệm Dự án 3/7/2014

Họp Ban Chủ nhiệm Dự án 3/7/2014

HỌP BAN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN Sáng ngày 03/7/2014, tại Phòng họp Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Dư án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc...

Xem chi tiết
Lễ ký kết Thuyết minh và Hợp đồng

Lễ ký kết Thuyết minh và Hợp đồng

Lễ ký kết

Thuyết minh và Hợp đồng

Xem chi tiết

Văn bản

Công văn số 115/BTTNVN-BSTMVQG

Ngày 03 tháng 4 năm 2015 Ban Chủ nhiệm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam" đã ban hành Công văn số 115/BTTNVN-BSTMVQG về việc hướng dẫn xây dựng đề cương Dự án thành phần./.
Quyết định số 903_QĐ-KHCNVN

Ngày 01 tháng 8 năm 2011 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã ban hành Quyết định số 903/QĐ-KHCNVN về việc Ban hành Quy chế Tổ chức quản lý hoạt động Dự án "Xây dựng Bộ sưu...
Quyết định 420/QĐ-VHL về việc điều chỉnh thành viên Ban Chủ nhiệm Dự án

Quyết định 420/QĐ-VHL ngày 25/3/2016 về việc điều chỉnh thành viên Ban Chủ nhiệm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam"