• 3 mom moi
  • 02.Duy tri noi giong
  • 05 RUNG TRONG ANH BINH MINH
  • BAN MAI
  • chieu ve tren day hoang lien son
  • LyHoangLong-02
  •  HMC 6011

Các dự án thành phần

Tin tức - sự kiện

Báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ các DATP thực hiện năm 2018

Báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ các DATP thực hiện năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM 2019

CÁC DATP THỰC HIỆN NĂM 2018

Dự án “Xây dựng Bộ mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam”

Xem chi tiết
HỘI THẢO SƠ KẾT 5 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DATP

HỘI THẢO SƠ KẾT 5 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DATP

Từ ngày 27 đến ngày 30/6/2019, tại Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Ban Chủ nhiệm Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên...

Xem chi tiết
Hội thảo sơ kết 05 năm hoạt động của các DATP thuộc Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” 28 - 30/6/2019

Hội thảo sơ kết 05 năm hoạt động của các DATP thuộc Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” 28 - 30/6/2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chủ nhiệm Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” về việc chuẩn bị...

Xem chi tiết
LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MỞ MỚI NĂM 2019 CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP MẪU VẬT QUỐC GIA VỀ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM”

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MỞ MỚI NĂM 2019 CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP MẪU VẬT QUỐC GIA VỀ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM”

Sáng ngày 08/ 01/2019, tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng mở mới năm 2019 các dự án thành phần thuộc Dự...

Xem chi tiết
Họp tổng kết hoạt động Ban Chủ nhiệm và Tổ Thư ký năm 2018

Họp tổng kết hoạt động Ban Chủ nhiệm và Tổ Thư ký năm 2018

Họp tổng kết hoạt động Ban Chủ nhiệm và Tổ Thư ký năm 2018 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Nhà A20 - 18...

Xem chi tiết
HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHAI QUẬT SƠ BỘ, BƯỚC ĐẦU TRONG HANG ĐỘNG NÚI LỬA KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHAI QUẬT SƠ BỘ, BƯỚC ĐẦU TRONG HANG ĐỘNG NÚI LỬA KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG

Trên cơ sở đề tài nghiên cứu, điều tra thăm dò (thám sát) khảo cổ hang động núi lửa thuộc Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông do TS. La Thế...

Xem chi tiết
Hội thảo sơ kết hàng năm Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam từ ngày 23 đến 26/8/2018

Hội thảo sơ kết hàng năm Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam từ ngày 23 đến 26/8/2018

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2018, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Ban Chủ nhiệm Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu...

Xem chi tiết
Kết quả kiểm tra định kỳ các DATP thực hiện năm 2017

Kết quả kiểm tra định kỳ các DATP thực hiện năm 2017

Kết quả kiểm tra định kỳ Quí 1 năm 2018 Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-BTTNVN ngày 26/02/2018 về việc thành lập Tổ kiểm tra định kỳ các dự án thành...

Xem chi tiết
Hội thảo triển khai đề tài "Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông"

Hội thảo triển khai đề tài "Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông"

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đơn vị chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 đã tổ...

Xem chi tiết
Bọp Ban Chủ nhiệm và Tổ thư ký ngày 12/10/2017

Bọp Ban Chủ nhiệm và Tổ thư ký ngày 12/10/2017

Họp Ban Chủ nhiệm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam"

Xem chi tiết

Văn bản

Quyết định số 1400/QĐ-VHL ngày 26/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức quản lý hoạt động DA BSTMVQG

Quyết định số 1400/QĐ-VHL ngày 26/7/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức quản lý hoạt động Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên...
Quyết định số 1786/QĐ-VHL ngày 22/10/2019

Ngày 22/10/2019 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký quyết định số 1786/QĐ-VHL về việc điều chỉnh danh sách thành viên Ban Chủ nhiệm cụ thể: TS. Đào Việt Hà (Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang) thay cho...
Quyết định 420/QĐ-VHL về việc điều chỉnh thành viên Ban Chủ nhiệm Dự án

Quyết định 420/QĐ-VHL ngày 25/3/2016 về việc điều chỉnh thành viên Ban Chủ nhiệm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam"
Công văn số 06/DABSTMV ngày 12.12.2018 về việc hướng dẫn định giá sản phẩm đối với DATP STMV

Ngày 12/12/2018 Ban Chủ nhiệm Dự án đã Ban hành Công văn số 06/DABSTMVQG ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc hướng dẫn ban hành định giá sản phẩm đối với DATP STMV thuộc Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên...
Công văn số 320/BTTNVN-DABSTMVQG ngày 30/6/2017

Ngày 30/6/2017, Ban Chủ nhiệm Dự án đã ban hành Công văn hướng dẫn số 320/BTTNVN-DABSTMVQG về việc hướng dẫn xây dựng đề cương và lập dự toán cho các Dự án thành phần mở mới từ năm 2018